Oprichting samenwerkingsverband Montfoort-Linschoten Gezond een feit!

Sinds 2009 is het Medisch Centrum in Montfoort  en het Gezondheidscentrum Linschoten zijn de plekken waar veel gezondheidsvragen door de inwoners van de gemeente Montfoort kunnen worden gesteld en voor een groot gedeelte opgelost. De huisartsen, de fysiotherapeuten, de diëtisten, logopedisten, psychologen en andere disciplines kennen elkaar en werken samen. 

In deze samenwerking is dit jaar een verdieping gekomen door het oprichten van het samenwerkingsverband Montfoort-Linschoten Gezond. Dit is een coöperatie waar de huisartsen en andere dienstverleners van Montfoort en Linschoten in vertegenwoordigd zijn.

Het doel van deze samenwerking is om de zorg nog beter af te stemmen op de vragen van de burgers van de gemeente Montfoort.

Ook specifieke gezondheidsvragen uit de gemeente kunnen door nauwere samenwerking beter beantwoord worden, zoals bijvoorbeeld vragen rond chronische ziekten en gezondheid in het algemeen. 

Om deze afstemming tussen de verschillende disciplines goed te laten verlopen is er een bestuur ingericht dat uit verschillende disciplines bestaat. De bestuursleden zijn: Marlies Dool (huisarts Montfoort), Karen Damen (huisarts Linschoten), Ron Haanschoten (fysiotherapeut ADFYS Fysiotherapie), Marnix Putto (apotheker Montfoort/Linschoten en Elza Kips (Diëtiste Diëtheek). 

Deze samenwerking betekent ook er beter afstemming plaats vindt met partners zoals de gemeente, SWOM, Buursportcoach en allerlei verenigingen en instanties bv 't Bakkershuis. Op deze manier kunnen de juiste mensen ondersteunt met de beste kennis. 

Kortom, ik ben erg blij met deze stap om de gezondheid van de burgers van de gemeente Montfoort nog beter te kunnen ondersteunen. 

Ron Haanschoten
ADFYS Fysiotherapie Montfoort