Speerpunten

Speerpunten
Onze speerpunten 2024/2025 omvatten:
Coöperatie Gezond Montfoort/Linschoten:
Implementatie van GLI/HGL (Gecombineerde Leefstijlinterventie/Hart en Gezond Leven).
Valpreventie-initiatieven.
Toepassing van Stepped Care voor Artrose.
Oprichting van een Regionaal Oncologisch Netwerk.

Sportplan:
Ontwikkelen en implementeren van een sportplan met focus op gezondheid en welzijn.

Samenwerking met Professionals en Scholen:
Samenwerking met teams en professionals, met nadruk op Positieve Gezondheid.
Project Werkplezier ter bevordering van goed werkgeverschap.

Uitbreiding Dienstverlening:
Uitbreiden van diensten van Het Gezonde Leven en GLI gericht op leefstijl.

ADFYS Rugcentrum en ADFYS Pees & Spiercentrum:
Doorontwikkelen van gespecialiseerde centra voor rugklachten en pees- en spiergerelateerde kwesties onder de noemer ADFYS.

Deze speerpunten vormen gezamenlijk een strategische koers gericht op het verbeteren van gezondheid, welzijn, en samenwerking binnen de regio.