Tarieven

Standaardtarievenlijst 2024 “prestatiebeschrijvingen Fysiotherapie” voor:

  • niet-verzekerde patiënten
  • niet fysiotherapie verzekerden

ADFYS levert effectieve fysiotherapie in relatie met de landelijke cijfers m.b.t. doelmatige zorg met een klanttevredendheid gemiddeld  9 (schaal 0-10).

ADFYS heeft met alle zorgverzekeraars, die zorg inkopen, een overeenkomst.

Zorgverzekeraars hebben ADFYS gecontracteerd in de hoogste kwaliteitsklasse. 

Behandeling Prijs
Zitting Fysiotherapie (code: 1000 ) of Online consult € 41,70
Zitting fysiotherapie incl. toeslag uitbeh. (1001) € 57,25
Zitting fysioth. incl. toeslag inrichting( code: 1002 ) € 50,90
Zitting Manuele therapie (code 1200) € 53,75
Zitting Man. therapie incl. toeslag uitbeh.(code 1201) € 67,55
Zitting Man. therapie incl toeslag inrichting.(code 1202) € 62,95
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 76,25
Zitting manuele lymfedrainage in praktijk (code 1500) € 56,00
Zitting man.lymfedrainage incl.toeslag uitbeh (code 1501) € 71,10
Zitting manuele lymfedrainage incl. toeslag inrichting (code 1502) € 64,68
   
Lange zitting voor complexe zorgvraag (code 1700) € 75,70
Lange zitting compl. zorgvraag incl.toeslag uitbeh.(code 1701) € 91,20
Lange zitting compl.zorgvraag incl.toeslag inrichting (code1702) € 84,50
Niet nagekomen afspraak of binnen 24 uur afgezegd (code 1960) € 28,10
Zitting Kinderfysiotherapie € 53,30
Zitting Kinderfysiotherapie aan huis € 61,20
Screening (code 1850 ) € 22,85
Screening incl. toeslag uitbeh. (code 1851) € 38,40
Screening incl. toeslag inrichting (code 1852) € 31,60
Intake en onderzoek na screening (code 1860) € 48,55
Intake en onderzoek na screening incl. toeslag uitbeh (code 1861) € 67,00
Intake en onderzoek na screening incl.toeslag inrichting (code 1862) € 58,90
Intake en onderzoek na verwijzing (code 1870) € 56,10
Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag uitbeh.(code 1871) € 71,00
Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag inrichting (code 1872) € 64,40
Zitting sportmassage 25 minuten € 39,90
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Aanvraag
Eenvoudige, korte rapporten €  44,40
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten €  76,30
Instructie/overleg ouders €  52,10
Intake Vitaliteit Coaching “Het Gezonde Leven”  incl. BTW €  105,50
Half jaar abonnement "Het Gezonde Leven" per maand incl. BTW €  42,25
Strippenkaart massage 10 x excl. BTW € 362,70
Strippenkaart massage 5 x excl. BTW € 183,20

Uw eerste afspraak bij ADFYS is een intakegesprek.

Bij uw eerste afspraak:

- bespreekt de therapeut met u uw klachten;
- neemt de therapeut één of meer vragenlijsten met u door; dit proberen we zoveel mogelijk vooraf te doen      door u iets eerder te laten komen. Hierdoor kan de therapeut maximaal tijd aan het           onderzoek/behandeling besteden.
- vindt een lichamelijk onderzoek plaats om een goede diagnose te stellen;
- bepaalt de therapeut met u einddoelen aan de hand van uw wensen en mogelijkheden en de resultaten           van het onderzoek;
- bespreekt de therapeut met u welke therapievorm en therapeut voor u het beste zijn.
- wordt u geholpen de MijnZorgApp voor oefeningen en afspraken ( herinneringen) te installeren
- worden uw gegevens in de computer ingevoerd en opgeslagen in een patiëntenvolgsysteem;

Het is door de Zorgverzekeraars toegestaan om na de eerste afspraak (intakegesprek) gelijk een behandeling te plannen. Uw afspraak duurt dan max. 40 minuten. Wilt u hiervan geen gebruik maken, geef dat dan aan bij het maken van de eerste afspraak.

Deze extra behandeling plannen kan alleen samen met het intakegesprek. In de vervolgbehandeling is het, door de verzekeraars, niet toegestaan om 2 behandelingen op 1 dag te plannen. Onze insteek is om maximaal tijd voor u te hebben voor het onderzoek en behandelingen. Vandaar dat wij zoveel mogelijk u vantevoren al vragen informatie m.b.t. uw klachten in te vullen ( online en/langere intake).