Visie op werken bij ADFYS

Over 3 jaar streven wij naar:

Gespecialiseerde Fysiotherapie:
Voor kinderen, ouderen, sporters en individuen met orthopedische en wervelkolomklachten.

Geïntegreerde Dienstverlening:
Samenbrengen van zorg- en welzijnselementen.
Professionaliteit in de uitvoering van deze geïntegreerde diensten.

Expertrol in Zelfregie:
Actieve betrokkenheid in het ontwikkelen van zelfregie bij klanten/patiënten.
Empowerment als kernwaarde in de begeleiding.
 

Doelgroepgerichte Aanpak:
Inbedding in de lokale coöperatie Gezond Montfoort/Linschoten voor een holistische benadering; hierin ontwikkelen we samen met huisartsen en eerste lijns collega's relevante zorgprogramma's en organiseren we samenwerking onder elkaar maar ook met de Buurtsportcoach, oudereninstellingen, sportverenigingen en gemeente en regionale organisaties 

Specifieke focus op doelgroepen zoals kinderen, ouderen en sporters en orthopedische klachten.