HCFS en Manueel Therapie voor baby’s

Hoog Cervicale Functie Stoornis (HCFS) en Manueel Therapie voor baby’s

Hoog Cervicale Functie Stoornis komt regelmatig voor bij baby’s. Men denkt dat het een storing is van de biomechanica ter hoogte van de overgang van de halswervels naar de schedel. Het zou een gevolg zijn van de geboorte (bv. bij gebruik van de zuigklok of tang, of ook door een moeilijke of langdurige bevalling). Is uw baby een “huilbaby”, dan is dat dikwijls een gevolg van het in de volksmond bekend KISS-syndroom oftewel HCFS.

De ervaring is, dat hoe sneller ingegrepen wordt, hoe beter het is (meestal vanaf de zesde week). Bij kleine kinderen zijn enkele behandelingen vaak voldoende. Opvolging blijft soms nodig. Ook bij oudere kinderen blijft behandeling zeer zinvol. De behandeling met manuele therapie bestaat uit het toedienen van lichte impulsen in corrigerende richting op de betreffende wervel(s). Deze manuele handelingen worden uitgevoerd door onze gespecialiseerde therapeut die hiervoor is opgeleid. Na twee à drie behandelingen zien we meestal al resultaat. De behandeling op jonge leeftijd is het meest effectief, omdat een eenmaal stijve spier moeilijk te prikkelen is. De kindermanueel therapeut werkt samen met de kinderfysiotherapeut om uw baby zo goed mogelijk te helpen. Bianca Jaspers Faijer is de kindermanueel therapeut van ADFYS en Renske ter Heerdt de Kinderfysiotherapeut.

Via een verwijzing van de consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of specialist kunt u zich aanmelden voor de kindermanueel therapie en kinderfysiotherapie. U kunt ook zonder verwijzing terecht (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Aan de hand van de intake zal dan worden bepaald of uw kind verder behandeld kan worden of dat het kind wordt doorverwezen naar de huisarts of kinderarts.

Voor kinderen wordt de eerste 18 keer vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering vergoed.