BeweegLoket: voor kinderen

BeweegLoket Montfoort

Voor kinderen die graag in beweging willen komen, maar nog onzeker of nog niet in staat zijn om te gaan bewegen, heeft ADFYS Het BeweegLoket ontwikkeld: Eerste Hulp bij Beweegvragen (EHBV).

Hier kan iedere kind tot 18 jaar van de gemeente Montfoort terecht om zijn/haar vraag te stellen die het in beweging komen in de weg staat. Onzekerheid en/of wellicht enkele lichamelijke aandoeningen kunnen de oorzaak zijn.

Renske ter Heerdt is de ADFYS- kinderfysiotherapeute die uw vraag analyseert en zij zal een lichamelijk onderzoek/analyse doen om uw kind zijn/haar mogelijkheden tot bewegen in kaart te brengen. Daarna zal u een BeweegAdvies krijgen en kan zij uw kind 8 weken begeleiden om in beweging te komen en blijven. De kosten worden vergoed door de gemeente Montfoort.

 

Het doel van het BeweegLoket:

  • in kaart brengen van de Beweegvraag
  • beoordelen lichamelijke- en/of gedragsmatige aspecten (angst, onwetendheid), die ”in beweging komen” verhinderen
  • analyseren van de soorten Beweegvragen en/of analyseren van de soort beperking wat ”in beweging komen” verhinderd
  • uw kind in beweging krijgen en indien wenselijk laten aansluiten bij bestaande beweeg- of sportgroepen/vereniging