Hardloop-/loopanalyse

Veel sportblessures (kuitklachten, shintsplints, zweepslag, enkelpijn, heuppijn) ontstaan bij sporters door een afwijking in het looppatroon. Een hardloopanalyse kan de oorzaak van sportblessures beter in kaart brengen waardoor ook een betere behandeling of advies kan worden gegeven.

Door een goede analyse van het hardlooppatroon kunnen veel blessures voorkomen worden.

Bij ADFYS zijn Sander Claassen en Nancy Rijksen de sportfysiotherapeuten die deze loopanalyse kunnen uitvoeren.

ADFYS maakt gebruik van de moderne analyse methoden: dit gebeurt op een loopband met in combinatie met video-opnames. Naar aanleiding van de opname en bewerking van de gegevens kan een specifiek loopadvies aan u gegeven worden. Hardloopanalyse.