Kinderen

De behandeling van een lichaam dat nog in de groei is vraagt specifieke kennis en aandacht. Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is kinderfysiotherapeute Renske de aangewezen zorgverlener. Zij begeleidt kinderen van 0-18 jaar.

Een kinderfysiotherapeut is goed opgeleid en heeft na de bacheloropleiding fysiotherapie de Master kinderfysiotherapie afgerond. De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines. 

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:

  • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind​​​​​​​​​​​​​​
  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd

  • Fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen
  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen

  • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders
  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg

 

Ga naar: Kinderfysiotherapie | KISS therapie | Beweegprogramma overgewicht  | Open Club