Wat is kinderfysiotherapie

Kinderen leren door te spelen. Zo ontwikkelen zij spelenderwijs motorische vaardigheden. In de leeftijd van 4-18 jaar zijn er grote veranderingen bij het schoolgaande kind op het gebied van motoriek. Bewegen speelt een grote rol in het sociale leven van schoolgaande kinderen. Meedoen met allerlei beweegspelletjes geeft ze de mogelijkheid contact te maken met andere kinderen. Schoolgaande kinderen leren in deze fase motorische vaardigheden, zoals op een been staan, hinkelen, fietsen, zwemmen, tekenen, kleuren, knippen en schrijven. Hoe ouder kinderen worden, hoe meer de omgeving van hen gaat verwachten. Daarom is het belangrijk dat kinderen ook in motorische zin goed mee kunnen komen. Ouders/verzorgers en leerkrachten spelen hierin een belangrijke rol. Soms lukt meekomen met de andere kinderen niet helemaal omdat het kind hiermee moeite heeft of als gevolg van een aandoening. Het kind heeft dan wat extra hulp nodig. Een kinderfysiotherapeut kan dan helpen om bijvoorbeeld de motoriek te verbeteren.

De kinderfysiotherapeut Renske ter Heerdt i.o.  specialiseert zich, na haar bacheloropleiding Fysiotherapie, verder in kinderen. De specialisatie kinderfysiotherapie is een vierjarige Masteropleiding. Tijdens deze opleiding wordt meer kennis opgedaan over specifieke kindaandoeningen. Hierdoor kan de kinderfysiotherapeut kinderen observeren, onderzoeken en behandelen, maar geeft ook adviezen en voorlichting. Hiervoor is een goede samenwerking met ouders/verzorgers nodig en werkt de kinderfysiotherapeut samen met leerkrachten, sportdocenten, het consultatiebureau, huisartsen en kinderartsen.

De kindermanueel therapeute Bianca Jaspers Faijer past veilige en milde technieken toe op zuigelingen en babies zoals huilbabies , zie ook  HCFS-therapie.

Renske ter Heerdt is de kinderfysiotherapeute i.o. die uw kind kan behandelen voor de ontwikkelingsachterstand of specifieke kinderblessures.

Zuigelingen ( 0 tot 2 jaar):
Redenen voor kindefyiotherapie op deze leeftijd kunnen zijn:

Basisschool- kinderen:
Redenen voor kinderfysiotherapie op deze leeftijd kunnen zijn:

gooien, vangen, fietsen of een motorische ontwikkelachterstand.

Tieners:
In deze periode ondervinden veel jongen van deze leeftijd een groeispurt en door de puberteit vinden er veel lichamelijke veranderingen plaats.

vangen, fietsen of motorische ontwikkelachterstand;

 

Hoog Cervicale Functie Stoornis ( HCFS ) en Manueel Therapie

Hoog Cervicale Functie Stoornis komt regelmatig voor bij babies. Men denkt dat het een storing is van de biomechanica ter hoogte van de overgang van de halswervels naar de schedel. Het zou een gevolg zijn van de geboorte (bv. bij gebruik van de zuigklok of tang, of ook door een moeilijke of langdurige bevalling). Is uw baby een “huilbaby”, dan is dat dikwijls een gevolg van het in de volksmond bekend KISS-syndroom oftewel HCFS.

De ervaring is, dat hoe sneller ingegrepen wordt, hoe beter het is (meestal vanaf de zesde week). Bij kleine kinderen zijn enkele behandelingen vaak voldoende.  Opvolging blijft soms nodig. Ook bij oudere kinderen blijft behandeling zeer zinvol. De behandeling met manuele therapie bestaat uit het toedienen van lichte impulsen in corrigerende richting op de betreffende wervel(s). Deze manuele handelingen worden uitgevoerd door onze gespecialiseerde therapeuten die hiervoor zijn opgeleid. Na twee à drie behandelingen zien we meestal al resultaat. De behandeling op jonge leeftijd is het meest effectief, omdat een eenmaal stijve spier moeilijk te prikkelen is. Nadat de behandeling met manuele therapie heeft plaatsgevonden, kan het zinvol zijn om te bekijken of nader onderzoek en behandeling door de kinderfysiotherapeut nodig is, dit kunt u met uw therapeut bespreken.Bianca Jaspers Faijer is de kindermanueel therapeut van ADFYS.

 

Meer weten over de HCFS therapie? Neem gerust contact met ons op.

Via een verwijzing van de consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of specialist kunt u zich aanmelden voor de kinderfysiotherapie. U  kunt ook zonder verwijzing terecht bij de kinderfysiotherapeut (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Aan de hand van de intake zal dan worden bepaald of uw kind verder behandeld kan worden of dat het kind wordt doorverwezen naar de huisarts of kinderarts.

Kinderfysiotherapie wordt de eerste 18 keer vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering vergoed. Kinderen onder de 18 maanden zien wij vaak aan huis in hun veilige omgeving. Hiervoor is dan wel een verwijzing nodig waarop specifiek vermeld wordt dat het om behandeling aan huis gaat.

Preventie: 

Goede voorlichting over zithouding om nek- en rugpijn te voorkomen is erg belangrijk. Dat is de reden waarom Renske ter Heerdt “Zit met Pit” therapeute is geworden. Zij gaat op de basisscholen Het Kompas en GraafJan School het preventieve programma “Zit met Pit” deze scholing geven. Ons doel is om kinderen op vroege leeftijd te leren hoe zij moeten omgaan met zithoudingen en welke invloed zij hier zelf op hebben. Heeft u kind ook nek- of rugklachten maar deze lessen worden nog niet in haar/zijn klas gegeven dan kan Renske ook op onze ADFYS lokatie uw kind voorlichten cq behandelingen. http://www.zitmetpit.nl/

Bent u geïnteresseerd of heeft u een vraag over deze behandeling? Maak een afspraak, u krijgt binnen een werkdag antwoord:

Afspraak maken