Hardloop-/loopanalyse

Veel sportblessures (kuitklachten, shintsplints, zweepslag, enkelpijn, heuppijn) ontstaan bij sporters door een afwijking in het looppatroon. Een hardloopanalyse kan de oorzaak van sportblessures beter in kaart brengen waardoor ook een betere behandeling of advies kan worden gegeven.

Door een goede analyse van het hardlooppatroon, kunnen veel blessures voorkomen worden.

Bij ADFYS Miguel Koning en Nancy Rijksen de sportfysiotherapeuten die deze loopanalyse kunnen uitvoeren.

ADFYS maakt gebruik van de OptoGait analyse: dit gebeurt op een loopband met bewegingssensoren in combinatie met video-opnames. Naar aanleiding van de opname en bewerking van de gegevens kan een specifiek loopadvies aan u gegeven wordenHardloopanalyse.

 

Online ondersteuning bij de behandelingen via de MijnZorgApp

mijnzorgappVia ADFYS Montfoort kan u gebruik maken van de MijnZorgApp. Via deze app kunt u online begeleiding krijgen en verschillende oefeningen vinden. Daarnaast kan u via de app afspraakreminders en reminders om huiswerkoefeningen uit te voeren ontvangen.

Een afspraak maken

Bent u geïnteresseerd of heeft u een vraag over de hardloopanalyse? Maak een afspraak, u krijgt binnen een werkdag antwoord:

Afspraak maken