Stop de Behandelindex voor Fysiotherapie

Beste cliënt,
Het is nu veel in het nieuws, zorgverzekeraars proberen steeds meer grip te krijgen op de zorgkosten.
Begrijpelijk want er wordt steeds meer zorg geconsumeerd. Kwaliteit van zorg, doelmatigheid en
klanttevredenheid zouden maatstaven moeten zijn of de gedeclareerde zorg rechtvaardig is.
Zorgverzekeraars kiezen als het gaat over kwaliteit en doelmatigheid een eigen model. Zij koppelen
kwaliteit namelijk aan de hoogte van de gedeclareerde zorg/het aantal gedeclareerde behandelingen.
Veel zorgverzekeraars gebruiken hiervoor de zogenaamde “behandelindex”. Deze index geeft aan
wat het behandelgemiddelde van de praktijk is ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Deze index
is bij geen enkele verzekeraar transparant en verschilt per verzekeraar.
Feit is nu, dat ongeacht de vergoeding voor fysiotherapie vanuit uw (aanvullende) polis, wij bij het
behandelen van uw klacht ons moeten houden aan de volgens deze zorgverzekeraars landelijk
geldende gemiddelden.

Zo kan het goed zijn dat uw polis voorschrijft dat er 12 zittingen fysiotherapie worden vergoed, maar
wij in de praktijk niet meer dan 8 behandelingen kunnen geven in verband met het overschrijden van
het door de zorgverzekeraars bepaalde landelijk gemiddelde. Dit terwijl uw specifieke klacht mogelijk
wel meer behandelingen vraagt. Sommige verzekeraars stellen zelfs een behandelplafond in waarbij
we niet meer behandelingen mogen geven dan het voorgaande jaar. Ondanks aanwas van nieuwe
cliënten.

Al jaren investeren we in onze kwaliteit en doelmatigheid en laten dit toetsen door een onafhankelijk
auditbureau. De afgelopen jaren doorlopen we deze audits probleemloos en hebben daarmee de
status “Plus-Praktijk”.

Onze klanttevredenheid is 9,4 op een schaal van 0-10. Deze wordt het gehele jaar door een
onafhankelijke partij in beeld gebracht.
Hiermee kunnen we dus stellen dat de doelstelling van deze verzekeraars puur is gericht op
kostenbeheersing in plaats van kwaliteit.
Het gaat natuurlijk gewoon over behandelingen die noodzakelijk zijn en waar u aanspraak op kunt
maken vanuit uw zorgpolis (aanvullende verzekering). U kiest weloverwogen voor een aanvullende
verzekering en betaalt er wel voor. Echter, wij als zorgverlener, kunnen deze behandelingen niet meer
garanderen. Vooral mensen met complexe en chronische klachten die niet vergoed worden, zijn een
probleem voor de fysiotherapeut. En dit zijn juist de mensen die de zorg het hardst nodig hebben.
De consequentie voor ons is dat wij deze behandelingen niet meer/minder vergoed krijgen of we
raken onze “Plus-status” kwijt.
Voor u zou er niets mogen veranderen! Wij zullen u altijd onze beste zorg blijven leveren. Maar laten
we dit met z’n allen gebeuren dan bepaalt straks de verzekeraar hoe en hoe vaak u wordt behandeld
en verandert er wel degelijk het een en ander.
Wanneer u ook vindt dat deze verzekeraars te ver gaan, laat ons dit dan weten door de petitie te
‘tekenen’.Stop de Behandelindex
Wilt u meer weten, aarzel niet en spreek ons gerust aan of mail ons.